Näset Innebandy
Helt vanliga stjärnor
Årsmöte 2016/2017
2017-06-07 10:24

Näsets Innebandyförening kallar till årsmöte tisdagen den 13/6 kl 19.00 i Halörhallen.

 

Alla medlemmar som under mötesåret fyller lägst 18 år och har betalat medlemsavgiften för säsongen 2016/2017 har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns rekvirera via kansliet fr.o.m. v 23. Maila ditt intresse till kansliet@nasetsibf.se.

 

Föredragslista

 

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste   

       verksamhets/räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.    Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

       verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.  Val:

       a) Val av ordförande för en tid av ett (1) år;

       b) Nyval av fyra (4) ledamöter för en tid av två (2) år;

       c) Val av revisor och suppleant för en tid av ett (1) år.

       d) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där 

           föreningen har rätt att representera med ombud).

13.  Övriga frågor.

 

Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får endast fattas om de finns med i kallelsen.

Flickor 07/08
2016-12-11 23:34

F07/08 vann stort i båda sina matcher igår igen trots att de bara var 4 tappra spelare. Tjejerna har utvecklats enormt under hösten och har fantastisk kämparanda!

Grattis och bra kämpat tjejer, även Alicia


Stöd Näsets IBF
2016-10-13 09:54

 Din tid blir pengar både för dig själv och Näsets IBF

Genom att registrera dig hos Panel så får du undersökningar som du kan svara på när du har tid. Varje undersökning ger pengar både till dig och till Näsets IBF. Alla över 15 år kan vara med. Registrera dig här och testa hur enkelt det är:
www.sponsorhuset.se/nasetsibf/tips-till-foreningen/panel-se

 

Hej!

Jag skulle vilja be dig att registrera dig via länken nedan. Det kostar dig ingenting mer än några minuter av din tid.

När du har reggat dig kommer du att få roliga undersökningar som är helt valfria att svara på. Men varje gång du svarar så får både du och Näsets IBF pengar! En kort undersökning brukar ge ca 10 kr tillbaka som du och Näsets IBF får dela på.

Hur enkelt som helst och alla över 15 år kan vara med!!

Registrera dig via denna länk och testa hur enkelt det är:
www.sponsorhuset.se/nasetsibf/tips-till-foreningen/panel-se

Tack för ditt stöd och tipsa gärna fler

 

Vänliga Hälsningar
Vi på Sponsorhuset

SPONSERHUSET
2016-09-27 16:06
Handla på Åhlens samtidigt som du stödjer Näsets IBF
Nu har Sponsorhuset avtal med Åhlens vilket innebär att både du och Näsets IBF kommer att tjäna pengar varje gång du handlar där. Gå bara via denna länk: www.sponsorhuset.se/nasetsibf/butik/ahlens
Boka Hotel
2016-09-12 16:29


Dina hotellnätter kan bli guld värda för Näsets IBF! Nästa gång du ska boka hotell på nätet, testa att gå via Sponsorhuset! Ett extra klick och både du och Näsets IBF får pengar för varje bokning, utan att det blir dyrare för dig. Läs mer här: www.sponsorhuset.se/nasetsibf/landing/foretag

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE - SAMARBETE MED HÖLLVIKEN IBF
2016-08-17 13:49
För ca 2 år sedan togs ett första informellt möte mellan Höllviken Innebandy och Näsets IBF i syfte att stärka innebandyn i kommunen. Tanken var hela tiden att utveckla klubbarnas ungdomsverksamheter genom samordning av träningsupplägg, ledartillsättning samt utbildning av våra ledare. Efter många möten och diskussioner har man nu inlett ett omfattande samarbete mellan klubbarna.

Båda klubbarna förblir självständiga men tillsammans skapas en kraft inom ungdomsverksamheten bl a genom att implementera SIU-modellen fullt ut i båda klubbarna. Framförallt på tjejsidan kommer man hjälpas åt så att lag kan spela i sina rätta åldersgrupper.

 

Ola Stenberg (Ordförande i Näsets IBF) säger så här om samarbetet:
För oss som innebandyförening är detta ett viktigt steg i vår utveckling. Som en liten förening så har det hänt att lag fått läggas ner i förtid då gruppen blivit för små för att bedriva träning/matcher osv. De killar och tjejer som älskat innebandy har varit tvungna att sluta i förtid. 

Med vårt samarbete kommer det bli lättare för våra barn som verkligen gillar innebandy att få spela uppåt i åldrarna. Dessutom kommer vi ha hjälp av Höllvikens tränare med att lägga upp så att träningen bedrivs på samma sätt på bägge orterna. I höst kommer vi även utöka vår synlighet ute på skolorna i Falsterbo och Skanör.

Vår förhoppning är att fler barn upptäcker denna roliga fartfyllda sport!


Jörgen Hagmann (Ordförande i Höllviken Innebandy) säger så här om samarbetet:
Detta känns klockrent och oerhört positivt för innebandyn! Genom vårt samarbete har vi lagt grunden för en fortsatt stark utveckling av våra Ungdomsverksamheter. Vår svaghet har ju sedan en tid varit numerären i tjejgrupperna och genom detta samarbete ser vi nu till att också tjejerna kan få utvecklas och spela gentemot tjejer i samma ålder vilket är positivt på flera sätt.

 

Genom samarbetet skapar vi också möjlighet att hjälpas åt med olika projekt och evenemang!
Nyheter från våra lag
F07-08, 23/01 20:39 
F04-06, 12/11 19:56 
F04-06, 29/10 19:58 
F04-06, 23/10 20:19 
F04-06, 06/10 20:14 
F04-06, 08/09 15:30 
 
Våra sponsorer