Näset Innebandy
Helt vanliga stjärnor
Klubbdag den 5 maj 2018!
2018-04-18 09:51
Bild från förra årets klubbdag i Halörhallen.

Lördagen den 5 maj är en dag ni ska vara med på! Vi har många anledningar att fira och det ska vi verkligen göra!


Först ut är våra fantastiska ungdomsspelare som kommer att få en avslutning de sent ska glömma. Föreningarna Höllviken och Näset möts upp på Halörhallen kl 12:00 för att spela en liten internturnering där man blandar ihop lag med spelare från varje åldersgrupp. Här kommer även våra grymma seniorspelare att vara med och spela tillsammans med barnen! Vi spelar fram till cirka 15:00.

DETTA ÄR NÅGOT SAMTLIGA BARN BÖR VARA MED PÅ OCH ANMÄLAN GÖRS HÄR! SKRIV NÄSET EFTER NAMNET

 

För de över 18 år börjar festen kl 19:00 på Havsnära. Här blir det en härlig blandning av personer från de olika lagen och tillsammans skapar vi en riktigt härlig stämning och gemenskap. Det det bjuds på buffé, kaffe och sedermera en dans till de bästa schlagerlåtarna!

 

Under middagen kommer vi att placera er efter vilket lag man tillhör så att man får sitta tillsammans med den grupp man tillhör och kanske bestämt sig för att gå på festen tillsammans med. Det är därför viktigt att ni anger detta i formuläret nedan.  samla ihop ert föräldragäng och anmäl er nu! Tillhör ni inte något av våra lag så får ni givetvis komma ändå och då väljer ni antingen att sitta vid ett av lagen eller vid bordet som är för supportrar och stödmedlemmar.

 

Det kostar endast 100 kr/person och detta betalas kontant när man anländer till festen. 

ANMÄL ER TILL FESTEN HÄR! SKRIV NÄSET EFTER ERT NAMN.

Näset Innebandy på kartan
2018-02-13 11:15


Styrelsen beslöt i början av november att ge Kent Nilsson (som jobbar ideellt inom föreningen) uppdraget att ta del av den information som finns kring sexuella övergrepp mm och som bl a finns under projektet ”Sätt föreningen på kartan”.

 

Kent har nu sammanställt detta och tagit fram riktlinjer för hur vi som förening skall agera proaktivt men också incidentbaserat och detta underlag har styrelsen fattat beslut om att gå vidare med och nu implementera i vår fina verksamhet.  Alla våra ledare kommer att läsa igenom dessa, godkänna och skriva under. Ta del av riktlinjerna här.

 

Föreningen handhar det allra viktigaste vi har, våra barn, och vi vill att alla skall känna stöd av föreningen i vårt ställningstagande mot sexuella övergrepp och att vi tillsammans kan skapa en trygg miljö för våra barn.

 

Mvh Styrelsen för Näset Innebandy

 

Vi önskar er en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År
2017-12-22 14:43
Tiden går fort när man har roligt och halva säsongen har redan gått och det är dags för ett skönt, välbehövligt och trevligt julfirande.

Vi vill rikta ett stort tack och önska alla våra spelare, ledare, föräldrar, funktionärer & supportrar en riktigt god jul och gott nytt år.

Ta nu hand om varandra.
Nu är den här! - Klädprofilen för Näset IBF
2017-10-26 10:02

Nu har klädprofilen kommit för Näset IBF. Du kan se den här.

 

Hela utbudet finns på Team Sportia i Höllviken.

 

Välkommen.

2017-09-22 14:45

Nu drar äntligen säsongen igång igen och glädjande nog är vi både fler lag och fler spelare än någonsin. Dessutom kan vi via vårt samarbete med Näset erbjuda högklassig och rolig träning både i Höllviken & Skanör/Falsterbo.

 

Är du inte redan idag med och tränar i någon av våra grupper är du givetvis oerhört varmt välkommen att prova på. Vi har träning för både Flickor & Pojkar från de som är födda 2012. Nedan ser ni säsongens träningsschema och har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till vår ungdomsansvarige, Dennis Sjöstedt på dennis@hibf.se

 

F01-03 (Höllviken IBF) Tisdagar 20:30-22:00 & Torsdagar 18:00-19:30 Sandeplan

F04-06 (Höllviken/Näset IBF) Tisdagar 19:00-20:30 Sandeplan & Torsdagar 18:15-19:30 Tångvalla

F07-08 (Höllviken/Näset IBF) Tisdagar 18:00-19:00 Sandeplan & Torsdagar 17:00-18:15 Tångvalla

F09-12 (Höllviken IBF) Onsdagar 17:45-19:00 Halörhallen

F09-12 (Näset IBF) Söndagar 10:00-11:00 Tångvalla

P01/02 (Höllviken IBF) Tisdagar 20:30-22:00, onsdagar 20:30-22:00 & torsdagar 16:30-17:45 Halörhallen

P03 (Höllviken IBF) Måndagar 17:00-18:30, onsdagar 16:00-17:45 Halör & torsdagar 19:30-21:00 Sandeplan

P03/04 (Näset IBF) Tisdagar 20:30-21:30 Tångvalla

P04 (Höllviken IBF) Måndagar 20:15-21:30 & Onsdagar 19:45-21:00 Gyahallen

P05 (Höllviken IBF) Måndagar 19:00-20:15 & Onsdagar 18:30-19:45 Gyahallen

P05 (Näset IBF) Tisdagar 19:30-20:30 & Torsdagar 20:30-21:30 Tångvalla

P06 (Höllviken IBF) Måndagar 17:45-19:00 & Onsdagar 17:15-18:30 Gyahallen

P06/07 (Näset IBF) Tisdagar 17:00-18:15 & Torsdagar 19:30-20:30 Tångvalla

P07 (Höllviken IBF) Måndagar 16:30-17:45 & Onsdagar 16:00-17:15

P08 (Höllviken IBF) Tisdagar 16:30-17:45 & Fredagar 17:00-18:30 Halörhallen

P08-09 (Näset IBF) Tisdagar 18:15-19:30 & Fredagar 17:00-18:15 Tångvalla

P09 (Höllviken IBF) Tisdagar 17:00-18:00 & Söndagar 09:00-10:00 Sandeplan

P10 (Höllviken IBF) Söndagar 10:00-11:00 Sandeplan

P10-12 (Näset IBF) Söndagar 10:00-11:00 Tångvalla

P11 (Höllviken IBF) Söndagar 11:00-12:00 Sandeplan

P12 (Höllviken IBF) Onsdagar 17:45-19:00 Halörhallen

Årsmöte 2016/2017
2017-06-07 10:24

Näsets Innebandyförening kallar till årsmöte tisdagen den 13/6 kl 19.00 i Halörhallen.

 

Alla medlemmar som under mötesåret fyller lägst 18 år och har betalat medlemsavgiften för säsongen 2016/2017 har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns rekvirera via kansliet fr.o.m. v 23. Maila ditt intresse till kansliet@nasetsibf.se.

 

Föredragslista

 

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste   

       verksamhets/räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.    Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

       verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.  Val:

       a) Val av ordförande för en tid av ett (1) år;

       b) Nyval av fyra (4) ledamöter för en tid av två (2) år;

       c) Val av revisor och suppleant för en tid av ett (1) år.

       d) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där 

           föreningen har rätt att representera med ombud).

13.  Övriga frågor.

 

Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får endast fattas om de finns med i kallelsen.

Nyheter från våra lag
F07-08, 23/01 20:39 
 
Våra sponsorer