Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Näset Innebandy
Helt vanliga stjärnor
Höllviken IBF, IBK Höllviken och Näset IBF kallar till årsmöte tisdagen den 10/7 kl 18.00 Halör
2018-06-25 11:20


Alla medlemmar som under mötesåret fyller lägst 18 år och har betalat medlemsavgiften för säsongen 2017/2018 har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns rekvirera via kansliet fr.o.m. måndagen den 2/7. Maila in ditt intresse till kansli@hibf.se.

 

Föredragslista


1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste   

       verksamhets/räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.    Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

       verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.  Val:

       a) Val av ordförande för en tid av två (2) år.

       b) Omval av fyra (4) ledamöter för en tid av två (2) år.

       c) Val av revisor och suppleant för en tid av ett (1) år.

       d) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där 

           föreningen har rätt att representera med ombud).

13.  Övriga frågor.

 

Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får endast fattas om de finns med i kallelsen.

 

Om du önskar deltaga vid Årsmötet behöver du anmäla det till kansli@hibf.se.Nyhetsarkiv
Säsongen 2018/19!2018-08-21 15:07
Klubbdag den 5 maj 2018!2018-04-18 09:51
2017-09-22 14:45
Årsmöte 2016/20172017-06-07 10:24
Flickor 07/082016-12-11 23:34
Stöd Näsets IBF2016-10-13 09:54
SPONSERHUSET2016-09-27 16:06
Boka Hotel2016-09-12 16:29
2016-07-10 20:47
Årsmöte2016-05-12 22:18
Sponsorhuset2016-05-10 11:55
Sponsorhuset2016-04-21 18:47
P07 resultat hemmamatch2016-03-14 15:00
Svenska spel2016-02-02 15:01
Bortamatcher P072015-12-05 19:51
Bortamatch P072015-11-15 10:16
2015-11-10 11:08
2015-10-19 09:43
Nya träningstider 20162015-08-25 11:35
2015-08-25 11:32
 
Våra sponsorer